Програма з лексики та лексичний мінімум:

Це певна кількість слів з кожної теми, яку наші студенти зобов’язані вивчити до кінця семестру.  На кожному рівні є 8 обов’язкових тем.

Перший рівент (Elementary) програма з лексики для першого рівня:

Family (Моя сім’я)My ordinary day (Мій день)Clothes and fashion (Одяг та мода)Food and drinks (Їжа та напої)Jobs (Робота)Town facilities and transport (Місто та транспорт)Weather (Погода)Around the home (В домі)Vital adjectives (Важливі прикметники)
Vital verbs (Важливі дієслова)

Другий рівень (Pre-intermediate) програма з лексики для другого рівня: 

Appearance (Зовнішність)Character features (Риси характеру)Traveling and holidays (Подорожі та свята)Feelings and emotions (Почуття та емоції)The senses (Відчуття)Houses (Житло)Shops and shopping (Магазини)Medicine (Медицина)On the phone (Розмова по телефону)
In my opinion/Conversational Gambits (Як висловлювати свої думки)

Третій рівень (Pre-intermediate) Програма з лексики для третього рівня:

Life stages and relationships (Життєві стадії та відносини)Crimes (Злочини)The Natural world. Animals (Світ природи. Тварини)Environment. Global problems (Довкілля. Глобальні проблеми)Fame and Success (Слава та успіх)Education (Освіта)The media (Засоби масової інформації)Applying for a job (В пошуках роботи)Business. Money. Market (Бізнес. Гроші. Ринок.)Computer Society (Комп’ютерне суспільство)

Четвертий рівень(Upper-intermidiate) Програма з лексики для четвертого рівня:

Communication skills (Види спілкування)Social gaps (Соціальні стосунки)Amazing people (Дивовижні люди)Health and addiction (Здоров’я та погані звички)Culture and the art (Культура та мистецтво)Inventions and technologies (Винаходи та сучасні технології)Home sweet home (Дім, милий дім)Media-mania (Засоби масової інформації)

 П’ятий та шостий рівень (Аdvanced). Програма з лексики лля п’ятого та шостого  рівня:

Colors (Кольори)Dealing with money (Як поводитися з грошима)Dreams and dreaming (Сни та мрії)Expressing your opinion (Як висловлювати свої думки)Films and cinema (Фільми та кіно)Food (Їжа)Sounds and noises (Звуки та шуми)Truth and lies (Правда та брехня)