Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Перший рівень (Elementary).Програма з граматики для першого равня.

 • Дієслово to be в різних формах
 • Порядок слів в англійському реченні
 • Типи займенників
 • Множина та однина іменників
 • Злічувані та незлічувані іменники
 • Присвійний відмінок іменників
 • Конструкція have got
 • Конструкція there is/there are
 • Всі часи групи Simple
 • Різниця між часовими групами Simple та Continuous
 • Конструкція going to
 • Елементарне вживання часу Present Perfect
 • Ступені порівняння прикметників
 • Елементарне вживання артиклів a(an), the та zero  
 • Модальні дієслова can, must, have to, should

  Другий рівень (Pre-intermediate) Програма з граматики для другого рівня:

 • Всі часи групи Simple
 • Теперішній та минулий часи групи Continuous
 • Теперішній та минулий часи групи Perfect
 • Висловлювання майбутнього часу за допомогою сталих виразів
 • Конструкція used to
 • Модальні дієслова
 • Пасивний стан дієслова
 • Різні типи питань
 • Непряма мова
 • Умовні речення: 1 та 2 типи
 • Артиклі a(an), the та zero
 • Порівняльні конструкції   too/not … enough/as…as/not so….as/…than

Третій рівень (Intermediate) Програма з граматики для третього рівня:

 • Всі часи групи Simple та Continuous
 • Теперішній та минулий часи групи Perfect
 • Конструкції Used to та Would
 • Теперішній час групи Perfect Continuous
 • Непряма мова та непрямі питання
 • Конструкція have something done
 • Всі часи пасивного стану дієслова
 • Всі модальні дієслова
 • Узгодження простих часів
 • Фразові дієслова
 • Умовні речення: 1,2,3 типи
 • Конструкції I wish /If only
 • Артиклі та винятки їх вживання

Четвертий рівень (Upper-intermediate) Програма з граматики для четвертого рівня:

 • Всі часові форми Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous
 • Різні види допоміжних дієслів та їх вживання
 • Всі форми герундія
 • Різни типи інфінітива
 • Активний та пасивний стан, винятки вживання
 • Вживання та невживання артиклів
 • Числівники
 • Модальні дієслова минулого часу
 • Непряма мова 
 • Умовні речення: змішаний тип
 • Дієприкметникові звороти

П'ятий та шостий рівні (Advanced) програма з граматики для п'ятого та шостого рівнів:

 • Вживання всіх часових форм, їх особливості
 • Perfect аспект vs Simple
 • Узгодження часів
 • Емфатичні структури
 • Активний та пасивний стан дієслова
 • Інверсія
 • Умовні речення та Subjunctive
 • Інфінітив та –ing форми
 • Непряма мова
 • Модальні вирази та словосполучення
 • Дієприкметникові звороти
 • Підрядні речення
 • З’єднувальні слова та словосполучення
 • Словосполучення (іменні, прикметникові, числівникові та ін.)

(097)-948-75-17

(032)-247-07-75

м. Львів, вул. Володимира Великого 18, к.310 ,3 поверх
пр. Чорновола 63, к.1, 10 поверх
пр. Червоної Калини 46

Наш E-MAIL

 • Мова це втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова.

  М. Рильський

  Хто нікчемну душу має, то така ж у нього й мова.

  Леся Українка

  Скажи ж мені що-небудь, щоб я тебе побачив.

  Сократ

  Хто ясно думає, той і ясно спілкується.

  Н. Буало

  Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона неграмотно висловлена.

  Вольтер

  І возвеличимо на диво

  Розум наш, і наш язик...

  Т. Шевченко

  Мова вмирає тоді, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів.

  В. Голобородько

  Мова - це глибина тисячоліть.

  М. Шумило

  Немає магії сильнішої, ніж магія слів.

  А. Франс

  Раби — це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе.

  О. Пахльовська

  Слово є вчинок.

  Л. Толстой

  Споконвіків було Слово.

  Старий Завіт