Russian (CIS)Ukrainian (UA)
There are no translations available.

INFANTS

ONE

діти вчаться знайомитися і вітатися англійською мовою, рахувати до десяти, вивчають назви тварин, іграшок, частин тіла, явищ природи тощо. Вони знайомляться із звуками і буквами англійської мови, складають прості речення про себе та свою сім'ю.

TWO

діти вивчають назви членів сім'ї, кольорів, одягу, їжі та напоїв. Діти вчаться розповідати про свої уподобання, складають прості речення та вивчають найуживаніші фрази з повсякденного життя.

KIDS

STARTER

діти навчаться рахувати до 20, описувати вік, зовнішність людей і одяг, вивчать назви тварин і частин тіла, рахувати та називати час.

ONE

діти вивчають найуживаніші слова англійської мови, вміють поставити питання про вік, ім'я тощо. Діти вчаться рахувати до 20, вивчають частини тіла, найуживаніші прикметники, кольори, навчаються описувати зовнішність, відповідати на питання про час.

TWO

діти вчаться описувати місцезнаходження предметів, рахувати до 100, говорити про кількість, замовляти продукти в магазині, описувати погоду, висловлювати свої уподобання, розповідати про розпорядок дня. Наприкінці рівня діти складають речення не тільки в теперішньому, а і в минулому часі.

THREE

діти вчаться описувати свої іграшки та домашніх тварин, улюблені телепрограми та шкільні предмети, музеї та історичні події. Учні навчаються говорити про теперішні, минулі та майбутні події, вживаючи різноманітні прислівники.

JUNIORS

ONE

діти починають складати прості речення про себе та свою сім'ю, вчаться рахувати до 20, описувати свою кімнату, погоду, своїх домашніх улюбленців тощо. Діти вчаться писати короткі листи друзям та родичам, листівки та рецепти. Вони поступово починають сприймати мову на слух та відтворювати її в мовленні

TWO

діти вчаться запитувати та розповідати про своє ім'я, походження, сім'ю, погоду, своїх домашніх улюбленців. Вони повинні вміти описати свої інтереси та уподобання, погоду, одяг та їжу, порівнювати різні предмети. Діти навчаються розповідати про свій розпорядок дня (в теперішньому часі), свої плани (майбутній час), а також описувати минулі події (минулий час).

THREE

рівні діти повторюють та закріплюють граматичні теми теперішнього, минулого та майбутнього часу. Наприкінці рівня діти повинні вміти вести бесіду на теми: музика, телебачення, риси характеру друзів.

FOUR

діти вивчають теперішній перфектний час англійської мови. Вони поповнюють свій лексичний запас словами, що стосуються недугів, планів на майбутнє, а також деякими словами американського діалекту англійської мови.

FIVE

діти вивчають різні аспекти перфектного часу у контрасті з Past Simple, а також пасивний стан дієслів. Починають розмовляти про відомих людей сучасності, героїв та героїнь, природні катаклізми та надприродні явища.

SIX

діти вивчають два типи умовних речень, модальні дієслова та пряму та непряму мову. Розмовляють на теми сім'ї та молоді, навколишнє середовище та світ тварин.

TEENAGERS

TWO

слухачі вивчають прості граматичні явища, що дозволяють їм висловитися у трьох часах: теперішньому, минулому та майбутньому. Слухачі починають говорити, читати та сприймати мову на слух.

THREE

слухачі вивчають складніші граматичні явища, що дозволяє їм висловити більш абстрактні думки та ідеї. В кінці цього рівня слухачі зможуть обходитись в ситуаціях, розмовляючи про спорт, музику, навчання, сім'ю, кіно та свій вільний час.

FOUR

Підручник                      English File Pre-Intermediate A

FIVE

Підручник                      English File Pre-Intermediate B

SIX

слухачі повторюють та поглиблюють свої знання з граматики англійських часів, зокрема, порівнюють теперішній перфект ний час та минулий час, теперішній тривалий час та теперішній простий час. Вони навчаються вільно вживати мову в побутових ситуаціях - знайомство, вибачення, прохання, побажання тощо. Крім того, студенти вчаться писати різноманітні есе на задану тему.

Підручник                              English File Intermediate A

SEVEN

слухачі  розширюють  граматичні явища - умовні речення, минулий перфект ний час, модальні дієслова та пасив. Вони значно покращують навички сприйняття  мови на слух, читання оригінальних текстів, вміють розмовляти на різні теми та висловлюватись у різних життєвих ситуаціях - опис маршруту, запрошення, домовлення про зустріч, скарга.

Підручник                              English File Intermediate B

EIGHT

NINE

слухачі поглиблюють свої знання англійської мови в усіх її аспектах, вчаться коректно висловлювати свою думку , читати та розуміти на слух тексти середньої важкості, писати твори. Вони здобувають практичних навиків написання формальних листів, зокрема, резюме, факс для резервації місць в готелі, лист-скарга тощо.

Підручник                               Cutting Edge Intermediate

TEN

слухачі повторюють та закріплюють свої знання з граматики, поповнюють свій лексичний запас, вивчаючи англійські фразеологічні звороти, сталі вирази та різноманітні синоніми. Вони вивчають всі види умовних речень та модальних дієслів, непряму мову тощо. Слухачі навчаються висловлюватися в мовленні та на письмі на будь-яку тему, що їх цікавить.

Підручник                      English File Upper-Intermediate

(097)-948-75-17

(032)-247-07-75

м. Львів, вул. Володимира Великого 18, к.310 ,3 поверх
пр. Чорновола 63, к.1, 10 поверх
пр. Червоної Калини 46

Наш E-MAIL

 • Язык это воплощение мысли. Что более богатая мысль, то более богатый язык.

  М. Рильський

  Кто ничтожную душу имеет, то такой же у него и язык.

  Леся Українка

  Скажи же мне что-либо, чтобы я тебя увидел.

  Сократ

  Кто ясно думает, тот и ясно общается.

  Н. Буало

  Замечательная мысль теряет свою ценность, когда она неграмотно выражена.

  Вольтер

  И восхвалим на чудо

  Ум наш, и наш язык..

  Т. Шевченко

  Язык умирает тогда, когда следующее поколение теряет понимание значения слов.

  В. Голобородько

  Язык - это глубина тысячелетий.

  М. Шумило

  Нет магии более сильной, чем магия слов.

  А. Франс

  Рабы - это нация, которая не имеет Слова. Поэтому и не сможет защитит себя.

  О. Пахльовська

  Слово есть поступок.

  Л. Толстой

  Испокон веков было Слово.

  Ветхий Завет